Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1898-1899.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnasiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1898/99-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1899.


Állomány letöltése