Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1897-1898.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnasiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1897/8-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1898.


Állomány letöltése