Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Thébusz János: A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyház 1891-94-ki országos zsinatának története. Budapest 1895.


Állomány letöltése