Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1868-1869.: Tudósítvány a Dunántuli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Soproni Lyceumról az 1868/9-diki tanévben. Közzé teszi Müllner Mátyás. Sopron 1869.


Állomány letöltése