Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1864-1865.: Tudósítvány a Dunántuli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Soproni Lyceumról az 1864/5-diki tanévben. Közzé teszi Müllner Mátyás. Sopron 1865.


Állomány letöltése