Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1863-1864.: Tudósítvány a Dunántuli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Soproni Lyceumról az 1863/4-diki tanévben. Közzé teszi Müllner Mátyás. Sopron 1864.


Állomány letöltése