Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1861-1862.: Tudósítvány a Dunántuli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület pártfogása alatt álló Soproni Lyceumról az 1861/2-diki tanévben. Közzé teszi Müllner Mátyás. Sopron 1862.


Állomány letöltése