Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Pozsony 1868-1869.: A Pozsonyi Ágostai Hitvallású Evang. Főiskola értesítője az 1868/9-diki tanévről. Szerk. Fuchs Albert. Pozsony 1869.


Állomány letöltése