Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Pozsony 1853-1854.: Tudósítvány a Pozsonyi Ágostai Hitvallásu Evangelika Főiskoláról 1853/4 tanévben. Kiadta Michnay Endre. Pozsony 1854.

Főiskola 1881-1882-ig: gimnázium és teológiai intézet. Az 1882-1883. tanévben a teológiai intézet egybeolvadt az egyetemes egyház által létrehozott teológiai akadémiával. Az 1882-1883. tanévtől az intézmény: líceum, 8 osztályos gimnázium.


Állomány letöltése