Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Rozsnyó: A rozsnyói ágostai hitv. evang. egyház temploma 100 éves felszentelésének 1886. november hó 28-án tartott emlékünnepe. Rozsnyó 1887.


Állomány letöltése