Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek

Késmárk 1873-1874.: A Késmárki Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Lyceum értesitvénye 1873/4-ik évre. [Közli] Solcz Frigyes. Kassa 1874.


Állomány letöltése