Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Dunántúli Evangélikus Egyházkerület - 1897 - A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület területén lévő politikai községeknek a zsinati törvények 27-ik §-a értelmében egyházközségekbe és missiói körökbe való beosztása. Pápa 1898.


Állomány letöltése