Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület - 1908 - A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület névtára. Szerk. Baltik Pál. Balassagyarmat 1908.


Állomány letöltése