Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület - 1905 - A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület címtára. Szerk. Baltik Pál. Balassagyarmat 1905.


Állomány letöltése