Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület - 1852 - Schematismus ecclesiarum et scholarum evang. Aug. Conf. Superintendentiae Cisdanubianae. Besztercebánya 1852.


Állomány letöltése