Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Bányai Evangélikus Egyházkerület - 1840 - A' Bányakerületi Ágost. Hitvallásu Evang. Superintendentiának egyházi név-tára az 1840dik esztendőre. Pest 1840.


Állomány letöltése