Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Vandrák András: Az Eperjesi Egyházkerületi, Ág. H. Evangelikus Collegium multjának és jelen állapotjának vázlatos rajza. Eperjes 1867.


Állomány letöltése