Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Mikulik József: A Gömöri Ág. Hitv. Evang. Esperesség története 1520-1740. Pozsony 1917. (Magyar Protestáns Történelmi Emlékek 2.)


Állomány letöltése