Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Mesterházy Sándor: A nemes–pátrói ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházközség története. Csurgó 1903.


Állomány letöltése