Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Budapest - Népiskola 1879-1880. : Programm der Volksschulen der Deutsch.-Ung. Evang. Kirchengemeinde A. C. in Budapest für das Schuljahr 1879-80. Budapest 1880.


Állomány letöltése