Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV.

XIV. Budapest 1930. (szerk. Mályusz Elemér)


Állomány letöltése