Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Szarvas 1905-1906.: Az Arad-Békési, a Békési s a Csanád-Csongrádi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegyék együttes pártfogása alatt álló s államilag is segélyezett Szarvasi Ág. Hitv. Ev. Főgymnasium értesitője az 1905-906-ik iskolai évről. Közzéteszi Benka Gyula. Szarvas 1906.


Állomány letöltése