Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Szarvas 1898-1899.: Az Arad-Békési, a Békési s a Csanád-Csongrádi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegyék együttes pártfogása alatt álló s államilag is segélyezett Szarvasi Ág. Ev. Főgymnasium értesitője az 1898-99-dik iskolai évről. Közzéteszi: Benka Gyula. Szarvas 1899.


Állomány letöltése