Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Aszód 1892-1893.: A Pestmegyei Ágost. Hitv. Ev. Esperesség pártfogása alatt álló Aszódi Ev. Négyosztályú Gymnasium értesítője az 1892/93. iskolai évről. Közli az igazgatóság. Budapest 1893.


Állomány letöltése