Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Aszód 1891-1892.: A Pestmegyei Ágost. Hitv. Ev. Esperesség pártfogása alatt álló Aszódi Evang. Négyosztályú Gymnasium értesítője az 1891/92. iskolai évről. Közli az igazgatóság. Budapest 1892.


Állomány letöltése