Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Aszód 1880-1881.: A Pestmegyei Ágost. Hitv. Esperesség pártfogása alatt álló Aszódi Evang. Négyosztályú Gymnásium értesítője az 1880/81. tanévről. Közzéteszi Micsinay János. Budapest 1881.


Állomány letöltése