Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Aszód 1877-1878.: A Pestmegyei Ágost. Hitv. Esperesség pártfogása alatt álló Aszódi Evang. Algymnásium értesítője az 1877/78. tanévről. Közzéteszi Micsinay János. Budapest 1878.


Állomány letöltése