Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Gömöry János: A kassai ág. hitv. ev. egyház keletkezésének vázlatos története. Kassa 1935.


Állomány letöltése