Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Baráth József: A mérgesi ágostai hitvallású evang. egyházközség 300 éves története. Győr 1934.


Állomány letöltése