Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Baldauf Gusztáv: A pécsi ág. hitv. ev. egyházközség története keletkezésétől 1917-ig. Pécs 1926.


Állomány letöltése