Főoldal Tanulmányok Csepregi Zoltán

Csepregi Zoltán: Udvari papok Mária királyné környezetében.

In: Réthelyi Orsolya et alii (szerk.): Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Bp. 2005. 44-55.


Állomány letöltése