Főoldal Levéltár Ordináció (lelkészbeiktatás) Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület

A digitalizálás Prof. PhDr. Peter Kónya (Prešovská Univerzita, Filozofická Fakulta) támogatásával készült.

Könyvek