Főoldal Muzeális könyvek és kéziratok 18. század

Könyvek

Összesen 20 találat.
Szerző és cím
[Gebetbuch.] Neu-vermehrtes Preßburgisches Gesang-Buch. 1716.
[Újszövetség.] Ford. Torkos András. Wittenberg 1736. - EOK R 1.509
Agenda. Kézirat. 1788. előtt [!]. - EOK R 1.588
Mercurius Veridicus ex Hungaria. Bártfa 1710. – EOK R 278-a-b-c
Orvosló receptek. Kézirat. 18. század. – EOK R 563
Arndt, Johann: Arnd Janosnak ... Az igaz keresztyensegröl irott negy könyvei. [Sopron] 1741.
Arndt, Johann: Arnd Janosnak ... az igaz keresztyensegröl irott negy könyvei. Jena 1741.
Bartholomaeides Pál: Modus praeparandi accessuros ad venerabile sacramentum altaris Hungaricus. Kézirat. 18. század.
Freylinghausen, Johann Anastasius: Compendium, avagy rovid summaja az egész kereszteny tudomanynak. Ford. Bél Mátyás. Halle 1713.
Matthaeides, Samuel: Roma et Geneva Hungariae irreconciliabilis… Greifswald 1708. – EOK R 241/3 – RMK III. 4636
Plavetz Benjámin: Monitionum et munificentiae monimentum. Kézirat. 18. század. – EOK R 994
Schmallögger, Joseph: Achilles und Daira, ein heroisch-pantomimisches Ballet in fünf Aufzügen. Pest 1783.
Schmallögger, Joseph: Romeo und Julie, oder: Der Familienhaß. Ein tragisch-pantomimisches Ballet in fünf Aufzügen. Pest
Sikos István: Prédikációk. Kézirat. ca. 1760. – EOK R 1.524
Simonides, Joannes: Wyswĕtlenj krestianskeho včenj. Zittau 1704. – EOK R 515
Skultéty, Adam: Melodyatura. Brno 1798. - EOK R 1.030
Szemian Mihály: Monumentum. Kézirat. 18. század. – EOK R 1.023
Sztruhár Ádám: [Emlékkönyv.] 1760. körül.
Vilfinger Ernő János: Dunántúli evangélikus egyházkerület superintendensei. Sopron 1796. – EOK 6.677
Ziegler, Adrian: Geschlechterbuch der Stadt Zürich. Kézirat. 1701-1748. - Miskolc ÁTEK J/V-100