Főoldal Újszövetség

Könyvek

Összesen 27 találat.
Szerző és cím
Balikó Zoltán: Az efezusi levél. Budapest 1985.
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája. Budapest 2012.
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele. Budapest 1976.
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt levele. Budapest 1982.
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele és Filemonhoz írt levele. Budapest 1978.
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele. Fordítás és magyarázat. Budapest 2008.
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele. Fordítás és magyarázat. Budapest 2009.
Daxer György: A páli és jánosi theologia központi eszméjének összehasonlítása. Békéscsaba 1909.
Dóka Zoltán: Márk evangéliuma – 2. kiadás – Hévizgyörk 2005.
Groó Gyula: Jakab levele. Budapest 1963.
Karner Károly: A testté lett Ige. János evangéliuma. Budapest 1950.
Karner Károly: Apokalipszis. Bécs 1974.
Karner Károly: Evangélium, magyarság. Győr 1942.
Karner Károly: Halhatatlanság vagy feltámadás? Győr 1943.
Karner Károly: Isten igazsága. Pál apostol levele a rómabeliekhez. Győr 1942.
Karner Károly: Máté evangéliuma. Sopron 1935.
Karner Károly: Miatyánk. Budapest 2013.
Karner Károly: Újszövetségi teológia. Kézirat gyanánt. Debrecen 1991.
Kiss Jenő: A megigazulás útja. Törvény vagy evangéliom. A Galáciai levél. Sopron 1941.
Kiss Jenő: A szeretet János apostol irataiban. Pécs 1934.
Kovács [Karner] Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Köln-Bécs 1969.
Prőhle Károly: Jézus Krisztusban - új közösség. Budapest 1977.
Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. 2. kiad. Budapest 1991.
Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. Kézirat gyanánt. Budapest 1979.
Ruttkay Sándor: Evangéliomi közös istentisztelet. A Hegyi beszéd magyarázata. Salgótarján 1901.
Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága. Budapest 1996.
Veöreös Imre: János levelei. Budapest 1998.